GOG  
 
 

Vedtægter

 

 

Vedtægter Download vedtægter i PDF
§1

Formålsparagraf, økonomisk og menneskeligt at støtte alt fritidsarbejde i

GOG Håndbolds Børne- og ungdomsafdeling, hjemmehørende i GOG Arena.

§2 Foreningen afløser og overtager forskellige arrangementer af GOG Håndbold.
§3 Som medlem kan optages enhver, der vil støtte foreningens formål og som betaler det af den årlige generalforsamlings fastsatte og til enhver tid gældende kontingent.
§4

Den årlige generalforsamling afholdes i januar og indvarsles senest 8 dage før på GOG Håndbolds hjemmeside. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 5 dage før.

§5 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf der højst må sidde 2 fra GOG Håndbold1
bestyrelse. Bestyrelsen vælger selv sin  formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kassereren kan dog godt vælges uden for bestyrelsen. 4 medlemmer vælges det ene år og 3 medlemmer det næste år, alle vælges for 2 år af gangen.
§6

Der vælges to suppleanter til bestyrelsen samt 2 revisorer. Disse er på valg med en hvert år. Bestyrelsen kan oprette udvalg til særlige opgaver. Disse skal fortrinsvis vælges blandt foreningens medlemmer.

§7 På generalforsamlingen aflægger formanden beretning for det forløbne år, og kassereren aflægger det revideret regnskab.
§8

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Kun generalforsamlingen kan ændre lovene og hertil kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

§9

Bestyrelsen er altid ansvarlig overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kan skriftlig indvarsle til ekstraordinær generalforsamling.

§10

Foreningens økonomiske midler kan søges af GOG Håndbold’s Børne- og ungdomsafdeling, og bevilges hvor det skønnes påkrævet, dog bør der altid være en kassebeholdning på ca. 25.000,00 kr. i foreningen.

§11

Alle medlemmer, der er fyldt 15 år og har betalt deres årlige kontingent, har stemmeret og taleret på generalforsamlingen, dog skal man være fyldt 18 år for at være valgbar til bestyrelsen.

§12

Medlemsretten kan fortabes, hvis foreningens formålsparagraf  modarbejdes, dog skal afgørelsen forelægges generalforsamlingen til endelig afgørelse.

§13 Foreningen kan ikke ophæves, så længe 1/3 af medlemmerne ønsker den bevaret.
§14 Dersom foreningen ophæves, tilfalder alle dens midler GOG Håndbold.
   

Således vedtaget på generalforsamlingen i Gudmehallerne / GOG Arena,

Den 9. april 1980, den 28. april 1982, den 24. januar 1985, den 17. januar 1991,

den 19. januar 2000, den 18. januar 2007 og den 29. januar 2015.

 

 

 

 

 
Fotoarkiv
DSC_1628.jpg
DSC_1599.jpg
58.jpg
35.jpg
DSC_1566.jpg
DSC_3661.jpg
DSC_1909.jpg
DSC_1309.jpg
20.jpg
DSC_1601.jpg
DSC_1303.jpg
DSC_1434.jpg
DSC_2447.jpg
DSC_3915.jpg
DSC_1358.jpg
DSC_3595.jpg
DSC_3626.jpg
DSC_1579.jpg
17.jpg
DSC_1411.jpg
16.jpg
DSC_1890.jpg
DSC_3927.jpg
DSC_1339.jpg
DSC_1887.jpg
7.jpg
DSC_1403.jpg
DSC_1361.jpg
51.jpg
DSC_3521.jpg
DSC_2628.jpg
DSC_3918.jpg
DSC_1425.jpg
DSC_1936.jpg
DSC_1966.jpg
DSC_1304.jpg
DSC_1337.jpg
63.jpg
DSC_1892.jpg
DSC_1885.jpg
DSC_1619.jpg
DSC_1415.jpg
DSC_3563.jpg
DSC_3619.jpg
DSC_1976.jpg
DSC_1352.jpg
DSC_1860.jpg
DSC_1299.jpg
DSC_1293.jpg
6.jpg
DSC_1576.jpg
DSC_1956.jpg
DSC_1886.jpg
12.jpg
DSC_1623.jpg
Forside-1.jpg
DSC_2630.jpg
DSC_1907.jpg
DSC_1346.jpg
DSC_1436_2.jpg
DSC_3607.jpg
DSC_1422_2.jpg
DSC_1861.jpg
DSC_1420.jpg
DSC_1871.jpg
DSC_1604.jpg
DSC_1857.jpg
DSC_1319.jpg
50.jpg
DSC_1425_2.jpg
DSC_1385.jpg
DSC_1353.jpg
2.jpg
28.jpg
DSC_1307.jpg
DSC_1419_2.jpg
DSC_1893.jpg
DSC_2627.jpg
DSC_1415_2.jpg
26.jpg
DSC_1333.jpg
Forside-2.jpg
DSC_1649.jpg
53.jpg
DSC_1557.jpg
5.jpg
57.jpg
DSC_3926.jpg
DSC_1896.jpg
DSC_1343.jpg
67.jpg
3.jpg
DSC_1408.jpg
DSC_1877.jpg
DSC_1324.jpg
68.jpg
DSC_1973.jpg
DSC_1429.jpg
DSC_1379.jpg
37.jpg
24.jpg
DSC_5181.jpg
DSC_3919.jpg
DSC_1341.jpg
DSC_1578.jpg
DSC_1414.jpg
DSC_3593.jpg
DSC_1301.jpg
DSC_1340.jpg
DSC_1610.jpg
DSC_1854.jpg
DSC_1866.jpg
DSC_2492.jpg
DSC_1409.jpg
DSC_1387.jpg
38.jpg
DSC_1855.jpg
DSC_1390.jpg
DSC_1880.jpg
DSC_1373.jpg
39.jpg
55.jpg
DSC_1971.jpg
59.jpg
DSC_1320.jpg
DSC_5221.jpg
DSC_1386.jpg
DSC_3551.jpg
DSC_1366.jpg
DSC_2527.jpg
DSC_2501.jpg
DSC_1925.jpg
DSC_1603.jpg
DSC_1322.jpg
DSC_3920.jpg
DSC_1389.jpg
DSC_1982.jpg
DSC_1895.jpg
DSC_1384.jpg
DSC_1315.jpg
DSC_1426.jpg
DSC_1372.jpg
DSC_1310.jpg
DSC_1621.jpg
DSC_3654.jpg
DSC_1935.jpg
18.jpg
DSC_1932.jpg
DSC_5159.jpg
61.jpg
DSC_1436.jpg
DSC_1377.jpg
DSC_1375.jpg
DSC_1614.jpg
DSC_1627.jpg
DSC_1872.jpg
DSC_1863.jpg
DSC_1898.jpg
DSC_1364.jpg
DSC_1552.jpg
DSC_3585.jpg
DSC_1407.jpg
DSC_1430_2.jpg
DSC_3665.jpg
DSC_1868.jpg
11.jpg
DSC_3666.jpg
DSC_1600.jpg
DSC_1567.jpg
DSC_1554.jpg
DSC_1391.jpg
DSC_1371.jpg
DSC_1975.jpg
DSC_1356.jpg
DSC_1606.jpg
DSC_1968.jpg
DSC_5161.jpg
DSC_3628.jpg
DSC_1316.jpg
DSC_1424.jpg
DSC_1864.jpg
25.jpg
DSC_1889.jpg
10.jpg
DSC_1406.jpg
30.jpg
DSC_1904.jpg
DSC_1427_2.jpg
DSC_1633.jpg
DSC_2562.jpg
DSC_1327.jpg
DSC_3640.jpg
DSC_1888.jpg
40.jpg
DSC_1913.jpg
DSC_1332.jpg
DSC_1360.jpg
DSC_1882.jpg
DSC_1432_2.jpg
DSC_1420_2.jpg
DSC_1424_2.jpg
DSC_1359.jpg
32.jpg
DSC_3932.jpg
DSC_1876.jpg
DSC_1952.jpg
DSC_1915.jpg
DSC_1404.jpg
DSC_1869.jpg
36.jpg
DSC_1878.jpg
DSC_1634.jpg
DSC_2593.jpg
DSC_2549.jpg
DSC_1612.jpg
DSC_1429_2.jpg
DSC_1355.jpg
DSC_3574.jpg
DSC_3667.jpg
27.jpg
DSC_1338.jpg
DSC_2543.jpg
DSC_1625.jpg
DSC_1856.jpg
14.jpg
56.jpg
DSC_1962.jpg
4.jpg
54.jpg
DSC_3660.jpg
DSC_1321.jpg
DSC_1897.jpg
13.jpg
DSC_1344.jpg
DSC_1564.jpg
64.jpg
DSC_1311.jpg
DSC_1862.jpg
1.jpg
DSC_1978.jpg
DSC_1427.jpg
DSC_5224.jpg
DSC_1981.jpg
DSC_1378.jpg
DSC_1345.jpg
DSC_1607.jpg
DSC_1881.jpg
DSC_1328.jpg
DSC_1957.jpg
DSC_1367.jpg
DSC_1618.jpg
DSC_2603.jpg
93.jpg
DSC_1329.jpg
66.jpg
21.jpg
DSC_2587.jpg
15.jpg
DSC_3635.jpg
DSC_1630.jpg
DSC_1433.jpg
DSC_1433_2.jpg
DSC_5217.jpg
DSC_1426_2.jpg
62.jpg
DSC_1347.jpg
DSC_3930.jpg
DSC_5160.jpg
DSC_1402.jpg
DSC_3539.jpg
DSC_1395.jpg
DSC_1323.jpg
DSC_3652.jpg
DSC_1396.jpg
DSC_1350.jpg
DSC_1969.jpg
DSC_3924.jpg
DSC_1383.jpg
DSC_1891.jpg
DSC_2470.jpg
DSC_1298.jpg
DSC_1955.jpg
DSC_1582.jpg
DSC_3921.jpg
70.jpg
22.jpg
DSC_1419.jpg
DSC_1335.jpg
DSC_3528.jpg
DSC_3642.jpg
DSC_1431.jpg
DSC_1550.jpg
DSC_1330.jpg
DSC_1911.jpg
DSC_1575.jpg
DSC_1573.jpg
19.jpg
DSC_3647.jpg
DSC_2574.jpg
DSC_1958.jpg
DSC_1354.jpg
DSC_1314.jpg
DSC_1609.jpg
DSC_1296.jpg
DSC_1574.jpg
DSC_1313.jpg
DSC_1972.jpg
DSC_1363.jpg
DSC_1431_2.jpg
DSC_1432.jpg
69.jpg
DSC_1631.jpg
DSC_1903.jpg
29.jpg
DSC_1964.jpg
DSC_1629.jpg
DSC_1349.jpg
60.jpg
DSC_1565.jpg
DSC_3541.jpg
DSC_1602.jpg
DSC_3613.jpg
DSC_1901.jpg
DSC_1342.jpg
65.jpg
DSC_1397.jpg
DSC_1580.jpg
DSC_1563.jpg
DSC_1873.jpg
DSC_1434_2.jpg
DSC_1297.jpg
DSC_2459.jpg
DSC_1368.jpg
DSC_3655.jpg
41.jpg
DSC_1858.jpg
DSC_1398.jpg
DSC_3662.jpg
DSC_1611.jpg
DSC_1430.jpg
DSC_1369.jpg
34.jpg
DSC_1374.jpg
52.jpg
23.jpg
DSC_3663.jpg
DSC_1399.jpg
DSC_1930.jpg
31.jpg
DSC_1861 (1).jpg
DSC_1422.jpg
DSC_1394.jpg
DSC_1351.jpg
33.jpg
DSC_3623.jpg
 
Nyt fra dameafdelingen
 
Støt GOG Håndbold
 
Klubsponsorer
     
 
 
OM GOG Hurtige genveje Holdene Kontakt Udvalgte sider

  GOG Håndbold


 
 
GOG Sport A/S Stærkærvej 1 5884 Gudme Tel:  62 25 21 35 Fax: 62 25 21 24 Uptime-IT Svendborg